broshuraБрошура

klientska karta
Клиентска карта
klientska karta

Информация за програма за лоялност

Клиентите на супермаркет ФМ ползват карта за отстъпки. Вие може да вземете своята Клиентска карта от супермаркет ФМ безплатно.

Какви ползи дава Клиентска карта ФМ?

Клиентска карта ФМ действа при покупки на стоки в супермаркет ФМ.

В зависимост от натрупаният по картата оборот , картодържателят ползва до 5% отстъпка от всяка покупка при всяко пазаруване.

Притежателите на Клиентска карта ФМ могат да получат допълнителни отстъпки до 50% на различни стоки, обозначени със знак „Цена с Клиентска карта ФМ”.

Търговска отстъпка не се начислява на стоки в акция, цигари и тютюневи изделия.

Карта ФМ се използва само от картодържателя и членове на неговото семейство. Картата е собственост на ФМ ЕООД

Как действа Клиентска карта ФМ?

При покупка от супермаркет ФМ сумата от всяка Ваша покупка се натрупва като оборот във Вашата Клиентска карта. При достигане на всеки от праговете посочени в таблицата по-долу, сработва съответната търговска отстъпка, която започвате да получавате при всяка покупка с Вашата Клиентска карта ФМ. При следващо пазаруване оборотът ще продължи да се натрупва до сработване на следващ праг на отстъпка.

Натрупан оборот по картатаОтстъпка в %
При достигната сума оборот равна или над 500 лв1%
При достигната сума оборот равна или над 1500 лв2%
При достигната сума оборот равна или над 2500 лв3%
При достигната сума оборот равна или над 3500 лв4%
При достигната сума оборот равна или над 5000 лв5%

Как мога да получа Клиентска карта ФМ?

Клиентска карта ФМ може да вземете от супермаркет ФМ безплатно срещу попълнено и подписано Заявление за издаване на Клиентска карта по Програма за лоялност ФМ.

Заявлението може да получите в супермаркет ФМ или да изтеглите от сайта от следващия линк.

Заявление и Общи условия за издаване на Клиентска карта и за участие в Програма за лоялност ФМ

Картата е активна от момента на получаване, като след маркиране на първият касов бон започва да работи системата за натрупване на оборот по картата за определяне на праг на отстъпката.

Загубена, открадната или повредена карта може да бъде възстановена в супермаркет ФМ като се попълни Молба-декларация и се заплаща такса от 1 (един) лв. Натрупаният до момента оборот и използвана отстъпка ще бъде прехвърлен по новоиздадената карта.

Как да разбера какъв е текущият размер на отстъпката?

Текущият размер на отстъпката по картата може да видите в информацията, която се съдържа в касовия бон. За въпроси относно Програма за лоялност ФМ, Клиентските карти, отстъпките по тях и други, може да се обръщате на телефон 088 98 000 96 или на office@fastmarket.eu